Пвц влезни врати

Влезните врати се изработуваат од системски профил VEKA Sîftline 82 MD VEKA Sîftline 82 MD – повеќе коморен систем со основно вградување дебелина од 82mm.

Дебелина на ѕидот на профилот во согласност со највисоките RAL стандарди, квалитет – класа А (според DIN EN 12608, класа А).

Челично појачување според VEKA упатство за појачување, со традиција и квалитет долги децении.

Топлинска вредност на профилски системи: Uf=1,0 W/(m2K).

Систем на заптивање три нивоа на системска гума која заштитува и од ниска ио од висока температура, провев и влага.

Средна системска гума непрекинато поставена долж обемот на прозорецот.

Квалитетна системска гума во сива боја.

Дебелина на украсен панел од 44mm, украсен панел по избор на нарачателот. Во вратата е вграден полусигурносен оков, забрзувањето е на 3 точки кај бравата, 2 точки ниско долу странично и 2 точки високо горе странично. Крилото е со 3 шарки заради поголема стабилност. Вратите се изработуваат со алуминиумски праг.

Украсни панели – Супериорна линија

1541

1571

1551

1621

1521