Комарници

Како дополнување на програмата на надворешна столарија нудиме комарниците кои се поставуваат во вид на мрежа на прозорците и вратите во вашиот дом.

На тој начин се овозможува непрекинат влез и циркулација на воздухот и спречување на влез на инсекти. Може да се монтираат на ПВЦ и Алуминиумски столарија.

После поставувањето на комарниците прозорците или вратите може непрекинато да се отвараат или затвараат.
Рамката на комарникот се изработува од алуминиум а мрежата од стаклени влакна, односно фиберглас. Фибергласот има голема опторност на надворешни влијанија, со што се зголемува векот на траење. Овие комарници обезбедуваат стопостотна ефикасност во спречување на влез на инсекти.

Типови комарници

Плисе комарник

Фиксен комарник

Роло комарник