Алуминиумската столарија

Алуминиумската столарија со своите особини ги задоволува високите стандарди на денешниот пазар за квалитетна столарија која бара минимално одржување. Алуминиумскиот профил со својата цврстина осигурува статичка стабилност на вградените елементи, доста се лесни, со самото тоа тој е сигурен и има долг век на траење на вградените елементи.

Без термо мост

 • Алуминиумски системи без термомост со мала широчина на профилот.
 • Основните карактеристики на специфичен систем се следните:
  – Широчина на крило 52мм и на рамка 45мм
  – Носивост на профилот до 130 кг по крило
 • Широчина на застаклување до 32мм
 • Отпорноста наинфилтрација на воздух и вода овозможено од страна на трите нивоа на заптивање со гума.
 • Широк спектар на бои и текстури

 

Co термо мост

 • Алуминиумските системи со термомост со зголемени перформанси по однос на топлинска и звучна изолација,
  соодветни за широк ранг на апликации.
 • Основните карактеристики на специфичен систем се следните:
  -Широчина на крило 70мм и на рамка 62мм
  -Носивост на профилот до 130 кг по крило
 • Добра звучна изолација над 52 db со три нивоа на заптивање на гума
 • Широк спектар на бои и текстури
 • Вметнат термомост со широчина од 24мм се постигнува коефициент на топлопроводливост од (Uf=2.5 W/m2k)

 

Без термо мост

Со термо мост