Еко кредити

Во соработка со одредени банки во Р.Македонија Ви овозможуваме купување на производите од програмата на Вектор про преку ЕКО кредити со цел зголемување на енергетската ефикасност во вашите домови.

За сите подетални информации за ЕКО КРЕДИТИТЕ може да се запознаете преку линк до нивната веб страна
или слободно контактирајте и ќе Ви ги доставиме сите барани информации.